Jerzy Konikowski

Obrona holenderska - system Alechina po 6...Se4!? [A92]

1.d4 f5

Obrona holenderska przeżywa w ostatnich czasach prawdziwy renesans. Powód jest jasny: czarne mają w tym otwarciu duże szanse na kontrgrę na skrzydle królewskim. W rękach taktyków jest więc to silne oręże w walce z białym kolorem.

2.c4 e6 3.g3 Sf6 4.Gg2 Ge7 5.Sf3 0-0 6.0-0 Se4!?

Mało rozpowszechniona w praktyce turniejowej idea mistrza świata Alechina, który wprowadził ją w życie w 1936 roku. Czarne rozwijają najpierw skrzydło królewskie, aby dopiero później, w zależności od gry przeciwnika, zakończyć rozwój na drugiej flance.

7.Se1

Inne możliwości:

I. 7.Sbd2 patrz wariant 1.

II. 7.b3 patrz wariant 2.

III. 7.Hc2 patrz wariant 3.

IV. 7.d5 patrz wariant 4.

V. 7.Sc3 Gf6 (7...Sxc3 8.bxc3 d6 jest także możliwe) 8.Hc2 Sxc3 (8...d5!?) 9.bxc3 Sc6 10.e4 fxe4 11.Hxe4 b6 12.d5 Sa5 13.dxe6 Gb7 14.Hf5 dxe6 15.Hxe6+ Kh8 z aktywną grą czarnych.

VI. 7.e3 d5 8.Hc2 c6 9.b3 Sd7 10.Gb2 He8 11.Se1 Hh5 12.Sd3 Sdf6 13.f3 Sd6 14.Sd2 Gd7 15.Wae1 Wae8 16.Se5 Gc8 17.a3 Sd7 18.c5 Sf7 z nieco ściśnioną pozycją, ale możliwą do gry, Awerbach-Panow, Moskwa 1948.

VII. 7.Se5 d6 8.Sd3 Sd7 9.f3 Sg5 10.Sc3 Gf6 11.Sf2 Sf7 12.e4 c5 13.Se2 cxd4 14.Sxd4 Sde5 15.b3 Sc6 16.Sxc6 bxc6 17.Wb1 Ha5 z równymi szansami.

VIII. 7.Ge3 b6 (7...Gf6!?) 8.d5 Gf6 9.Sd4 c5 10.dxc6 Sxc6 11.Sd2 Sxd2 12.Hxd2 Gb7 13.Sb5 Sa5 14.Gxb7 Sxb7 15.Wad1 Wf7 16.Gf4 a6 17.Sd6 Sxd6 18.Gxd6 Wc8 19.b3 Wc6 ze skomplikowaną pozycją. 

IX. 7.Sfd2 d5 8.Sxe4 fxe4 9.Sc3 c6 10.Ge3 Sd7 11.Hc2 Sf6 12.Wad1 Gd6 13.c5 Gc7 14.Gf4 Gxf4 15.gxf4 Sg4 16.e3 Hh4 17.h3 Sh6 18.f3 Sf5 19.Hf2 exf3 20.Hxf3 Wf6 21.Hf2 Wg6 22.Hxh4 Sxh4 23.Wf2 e5 24.Kh2 exf4 25.exf4 Gd7 26.Wd3 We8 27.Sd1 Wge6 i czarne zobyły wolną linię i mają lepsze perspektywy, Szymczak-Kornasiewicz, Poraj 1997.

7...d5 8.f3

Lub 8.Sc3 Gf6 9.e3 c6 z równą grą.

8...Sf6 9.cxd5 exd5 10.Sd3 b6 11.Ge3 Gd6 12.Sc3 c6 13.Wc1 He7 14.Hd2 Ga6 15.Gf4 Sbd7 16.Gxd6 Hxd6 17.Sf4 Wae8
z równymi szansami, Flohr-Alechin, Podebrady 1936.