Wariant 1 - kontynuacja 8.Ge2 [D58-59]

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Gg5 Ge7 5.e3 0-0 6.Sf3 h6 7.Gh4 b6

8.Ge2

Ta kontynacja stała się popularna po meczu o mistrzostwo świata Karpow-Korcznoj w Bagio w 1978 roku. Białe planują wymianami na f6 i d5 ograniczyć aktywność czarnego gońca na b7.

8...Sbd7

Sens tego ruchu jest jasny: po biciu na f6 czarne odbijają skoczkiem. Częściej spotyka się jednak w praktyce 8...Gb7 9.Gxf6 Gxf6 10.cxd5 exd5 11.0-0 [11.b4 c6 (Można też grać 11...c5!? 12.bxc5 bxc5 13.Wb1 Gc6 14.0-0 Sd7 15.Gb5 Hc7 16.Hc2 Wfc8 17.Wfc1 Wab8 18.dxc5 Gxc3 19.Gxc6 Hxc6 20.Wxb8 Wxb8 21.Hxc3 Hxc5 22.g3 Hxc3 23.Wxc3 Sf6 z równą końcówką.) 12.0-0 We8 (12...a5 13.b5 c5 14.Se5! cxd4 15.exd4 Gxe5 16.dxe5 d4 17.Sa4 Hg5 18.Gg4 Hxe5 19.Sxb6 Wa7 20.Wc1 Wd8 21.Sc8 Gxc8 22.Wxc8 Wxc8 23.Gxc8 Hc5 24.Gh3 Sd7 25.Hb1 Wc7 26.Gf5 Sb6 27.We1 Kf8 28.h3 Sd5 29.Gd3 Sc3 30.Hb2 Wb7= Renet-David, Paryż 2007.) 13.Hb3 a5 14.b5 c5 15.dxc5 bxc5 16.Wad1 Gxc3 17.Hxc3 Sd7= van Wely-Asrian, Turin 2006.] 11...Sd7 (11...We8 12.Hb3 c6 13.Wfe1 Sd7 14.Wad1 Sf8 15.Gf1 Se6 16.g3 Wc8 17.Gg2 Wc7 18.Wd2 Sg5 19.Sxg5 hxg5 20.Hd1 Wd7 21.Hc2 g6 22.b4 a6 23.Sa4 Kg7 24.a3 Hc7 25.Wc1 Gd8 26.Sb2 Hd6 27.Sd3 Wde7 28.Hb3 Wh8 29.Wdc2 Wc7 30.a4 b5 31.Hb2 Gc8 32.axb5 axb5 33.e4 dxe4 34.Gxe4 Gf6 35.Se5 Wd8 36.Wxc6 Wxc6 37.Sxc6 Gb7 38.He2 Gxc6 39.Gxc6 Gxd4= Hole-Adnoy, Hamar 2007) 12.Hb3 c6 13.Wac1 We8 14.Wfe1 Sf8 15.Gd3 Se6 16.Gb1 Wc8 17.Wcd1 Wc7 18.e4 dxe4 19.Sxe4 g6 20.h4 h5 21.Seg5 Gxg5 22.hxg5 Wce7 i czarne utrzymały równowagę, Grant-Fox, Port Erin 2007.

9.cxd5

Białe mogą jeszcze czekać z tą wymianą i grać najpierw 9.0-0. Zobaczmy: 9...Gb7 10.Wc1 (10.Gg3 c5 11.Wc1 a6 12.cxd5 Sxd5 13.Sxd5 Gxd5 14.Hc2 Sf6 15.Wfd1 Wa7 16.Se5 Ha8 17.dxc5 Gxc5 18.Gf3 Gxf3 19.gxf3 a5 20.a3 a4= Sasikiran-Jussupow, Kopenhaga 2003) 10...c5 11.cxd5 exd5 (11...Sxd5!? 12.Gxe7 Hxe7 13.Sxd5 Gxd5=) 12.Gg3 [12.Ha4 a6 13.dxc5 bxc5 14.Wfd1 Hb6 15.Hb3 Ha7 16.Gg3 Wad8 17.Wd2 (17.Sh4 Wfe8 18.Sf5 Gf8=; 17.Se5 c4 18.Hc2 Sc5 19.Hf5 Hb6=) 17...Wfe8 18.Hd1 Gf8 19.Gh4 Ha8= Topalow-Kasparow, Sofia 1998; 12.Hc2 Wc8 13.Wfd1 Se4 14.Gxe7 Hxe7=; 12.Gb5 Wc8 13.dxc5 bxc5 14.We1 (14.He2 d4!) 14...Sb6 15.He2 g5 16.Gg3 Gd6 17.Wed1 Gxg3 18.hxg3 He7=; 12.Se5 Sxe5 13.dxe5 Se8 (13...Se4!? 14.Sxe4 dxe4 15.Gg3 Hxd1 16.Wfxd1 Wfd8=) 14.Gg3 (14.Gxe7 Hxe7 15.Sxd5 Hxe5 16.Sc3 Sf6=) 14...Sc7=] 12...Wc8 13.dxc5 bxc5 14.Hb3 Hb6=.

9...exd5

Ciekawe jest także 9...Sxd5!? 10.Gxe7 (10.Sxd5 exd5 11.Gxe7 Hxe7 12.Wc1 Hd6 13.0-0 c5 14.Hc2 Gb7 15.Wfd1 c4 16.b3 b5 z aktywną grą czarnych na skrzydle hetmańskim) 10...Hxe7 11.Sxd5 exd5 12.Wc1 (12.0-0 Gb7 13.Wc1 c5=) 12...Sf6 (12...Hd6!?) 13.0-0 Gb7 14.Ha4 c5 15.Se5 Wfc8 ze skomplikowaną pozycją.

10.0-0

Nic nie osiągnęły białe w partii Tal-Grigorjan, Erewan 1980, po 10.Ha4 Gb7 11.Ga6 Gxa6 12.Hxa6 c6 13.Wc1 Hc8 14.Ha4 Hb7 15.0-0 Wfe8 16.Wfd1 Wac8 17.Gg3 Gf8 18.Se5 Sxe5 19.Gxe5 Sd7 20.Gg3 Sf6=.

10...Gb7 11.Hb3

Inne próby: 11.Se5 Sxe5 12.dxe5 Se4= 11.Hc2 Se4 12.Gxe7 Hxe7 13.Wac1 Wfc8 14.Ha4 c5 15.Ga6 Sdf6 16.Gxb7 Hxb7 17.dxc5 Wxc5 18.Sxe4 dxe4 19.Wxc5 bxc5 20.Sd2 Hxb2 21.Sxe4 Sxe4= Luehrig-Richkow, IECG 2003; 11.Gg3 Sh5 (11...c5!?) 12.Ge5 c5 13.dxc5 bxc5 14.Hb3 Gc6 15.Wfd1 Shf6 16.Gxf6 Gxf6 17.Sxd5 Wb8 18.Sxf6+ Hxf6 19.Hc3 Wxb2= Czuczelow-Graf, Kusadasi 2006.

11...c5 12.Gxf6 Sxf6 13.dxc5 Gxc5

Czarne mają za słabość na d5 aktywną grę figurową.

14.Wfd1

W partii Bielawski-Jusupow, Wilno 1980/81. 14.Ha4 Se4 15.Wac1 Hf6 16.Ga6 Gc6 17.Hd1 Wfe8 18.Sd4 Gxd4 19.Hxd4 Hxd4 20.exd4 Sd6 21.a4 Wab8 22.Wfd1 b5 23.axb5 Gxb5 24.Sxb5 Sxb5 25.Kf1 Wb6=.

14...He7 15.Sd4 Wad8 16.Wac1 Se4 17.Gf3 Wfe8 18.Sa4 Sg5 19.Gg4 g6 20.Sc3 Se4
z równą pozycją, Bielawski-Geller, Mińsk 1979.