Końcówka 1

Dalir - Salehian
Teheran 2008
[Jerzy Konikowski]

Grozi mat hetmanem na h8. W tej sytuacji wieża musi opuścić pole f7, ale gdzie? Czarne wybrały błędny plan:

1...Wg7??

Jedyną szansą na uratowanie partii było po 1...Wd7! np. 2.Hc5+ [2.Hf4+ Kg7 3.c5 Wd4 4.He5+ Kf7 5.Wd6 Wxd6 6.cxd6 Hf6 7.Hxa5 Hxd6=; 2.Hh8+ Kf7 3.He5 Wd3 4.He2 Wd2 (4...Wxb3? 5.We4 Kg7 6.Wf4 Hd6 7.He8+-) 5.He4 Wd4 6.We7+ Hxe7 7.Hxd4 Hb4=; 2.Wf6+ Kg8 3.Wf4 Wf7 4.Wd4 Hf6 5.Hxf6 Wxf6 6.Wd7 Wf7 7.Wxf7 Kxf7 8.Kf3 Ke6 9.Ke4 h5 10.Kf4 Kf6=] 2...Kf7 3.We4 Wd6 4.He5 Wd7 5.Wf4+ Kg8 6.He6+ Kg7 i nie widać, jak białe mogą wzmocnić pozycję: remis.

2.Wf6+

Precyzyjniej było 2.Wd6! np. 2...He7 3.Wf6+ Wf7 4.We6+-.

2...Kg8 3.Wd6 Hc8

Po 3...He7 4.We6 Hd7 5.We8+ Kf7 6.Wh8 pozycja czarnych na dłuższą metę byłaby nie do utrzymania.

4.Hf6 Wd7 5.He6+
i czarne tracą materiał. Dlatego 1-0.