A. Aktywny plan

Wolny pionek przedstawia z reguły duże niebezpieczeństwo, gdyż istnieje zawsze groźba jego awansu do hetmana. Taki pionek, szczególnie wysunięty w głąb pozycji przeciwnika, kontroluje również wiele ważnych pól i wiąże przez to jego siły.

Partia 1

Gambit hetmański [A16]

Spasski - Petrosjan
Moskwa (5 partia o MŚwiata) 1969
[Jerzy Konikowski]

1.c4 Sf6 2.Sc3 e6 3.Sf3 d5 4.d4 c5 5.cxd5 Sxd5

Po biciu pionkiem mielibyśmy do czynienia z izolowanym pionkiem w centrum. Ruchem w tekście czarne unikają tej możliwości i przechodzą do ulepszonej obrony Tarrascha.

6.e4

Inna gra powstaje po 6.e3.

6...Sxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Gb4+ 9.Gd2 Gxd2+ 10.Hxd2 0-0 11.Gc4 Sc6 12.0-0 b6 13.Wad1 Gb7

Pozycja jest dobrze znana w teorii debiutów, np. odpowiedzią 13...Sa5 zająłem się już w "Szachiście" 7/93.

14.Wfe1

Spasski mobilizuje kolejną figurę do akcji. Do "awantury" prowadzi plan 14.d5!? Sa5 15.dxe6 (15.Gd3 exd5 16.e5 Gc8 17.Hf4 h6 i czarne mają wszystko pod kontrolą) 15...Sxc4 16.exf7+ Kh8 17.Hxd8 Waxd8 18.Wxd8 (Bardzo ciekawy wariant powstaje po 18.e5 Gd5 19.e6 Gxe6 20.Wxd8 Wxd8 21.Sg5 Gf5 22.We1 Sd6 23.Wd1 Wc8 24.g4 itd.) 18...Wxd8 19.e5 Gc8 20.We1 g6 21.Sg5 z groźbą e5-e6!

14...Wc8

W partii Uhlmann-Korcznoj, Zagrzeb 1970, czarne po 14...Se7 15.d5 exd5 16.exd5 Sf5 17.Gd3 Sd6 uzyskały równą grę (Blokada wolniaka jest jedną z obronnych metod.). Możliwe jest również 14...Sa5!? 15.Gd3 Hd6 z równymi szansami. 

15.d5 exd5?

Teraz białe przechwytują inicjatywę. Należało grać 15...Sa5! z dobrymi szansami czarnych.

16.Gxd5!

Goniec zajął doskonałą placówkę w centrum.

16...Sa5 17.Hf4 Hc7 18.Hf5 Gxd5

Czarne zlikwidowały uciążliwego gońca, ale teraz na szachownicy pojawi się silny wolny pionek.

19.exd5 Hc2

Po 19...Sc4 20.Sg5 g6 21.Hh3 h5 22.Se4 przewaga białych byłaby jasna. Dlatego Petrosjan po ruchu w partii miał nadzieję na wymianę hetmanów.

20.Hf4!

Pionek a nie ma żadnego znaczenia, gdyż o losie partii rozstrzygnie wolniak.

20...Hxa2 21.d6 Wcd8 22.d7!

O takiej pozycji można tylko marzyć. Silny pionek krępuje całkowicie siły czarnych, które nie wyzwolą się już z nacisku figur przeciwnika.

22...Hc4 23.Hf5 h6 24.Wc1 Ha6 25.Wc7 b5 26.Sd4 Hb6 27.Wc8! Sb7

Przegrywało także 27...Hxd4 28.Wxd8 Wxd8 29.We8+ lub 27...b4 28.We8 Hxd4 29.Wxf8+ Wxf8 30.Wxf8+ Kxf8 31.Hc5+! Hxc5 32.d8H#.

28.Sc6 Sd6 29.Sxd8!

Na koniec elegancka ofiara hetmana, za którego białe uzyskują wystarczający ekwiwalent z odsetkami.

29...Sxf5 30.Sc6
Znakomicie przeprowadzona przez Spasskiego partia, którą można zaliczyć do klasycznych przykładów w omawianym temacie. 1-0