Superturniej-Dortmund 2008


Mamedyarov,S - Leko,P
Gustafsson,J - Kramnik,V
Ivanchuk,V - Van Wely,L
Naiditsch,A - Nepomniachtchi,I
Kramnik,V - Van Wely,L
Gustafsson,J - Naiditsch,A
Leko,P - Ivanchuk,V
Nepomniachtchi,I - Mamedyarov,S
Van Wely,L - Leko,P
Ivanchuk,V - Nepomniachtchi,I
Mamedyarov,S - Gustafsson,J
Naiditsch,A - Kramnik,V
Kramnik,V - Leko,P
Nepomniachtchi,I - Van Wely,L
Gustafsson,J - Ivanchuk,V
Naiditsch,A - Mamedyarov,S
Mamedyarov,S - Kramnik,V
Ivanchuk,V - Naiditsch,A
Van Wely,L - Gustafsson,J
Leko,P - Nepomniachtchi,I
Mamedyarov,S - Ivanchuk,V
Naiditsch,A - Van Wely,L
Gustafsson,J - Leko,P
Kramnik,V - Nepomniachtchi,I
Nepomniachtchi,I - Gustafsson,J
Leko,P - Naiditsch,A
Van Wely,L - Mamedyarov,S
Ivanchuk,V - Kramnik,V
Mamedyarov,S - Leko,P

Pobierz partie w formacie *.pgn

Wykonano z pomoc▒
programu ChessBase 9.0