(1) Mamedyarov,S (2752) - Leko,P (2741) [E25]
Sparkassen Dortmund GER (1), 28.06.20081.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.f3 d5 5.a3 G:c3+ 6.b:c3 c5 7.c:d5 S:d5 8.d:c5 Ha5 9.e4 Se7 10.Ge3 0-0 11.Hb3 Hc7 12.Se2 Sd7 13.Sf4 S:c5 14.Hc4 b6 15.G:c5 b:c5 16.Sd3 Sc6 17.H:c5 Ga6 18.Sb4 G:f1 19.S:c6 Wfc8 20.Se7+ Kf8 21.Sg6+ Kg8 22.Se7+ Kf8 23.Sg6+ Kg8 24.Se7+ 1/2-1/2