Partia 45

Sycylijska [B83]

Salov - Jaehnert

Würzburg 2007 (mistrzostwa Niemiec głuchych)

[Jerzy Konikowski]

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6

Można grać tutaj 4...Sf6  5.Sc3 a6 z przejściem do systemu Najdorfa.

5.Sc3

Silne jest także 5.c4, ale to prowadzi do innych pozycji.

5...e6 6.Ge3 Ge7 7.Ge2 Sf6 8.0-0 0-0 9.f4 e5

Wadą tego posunięcia jest osłabienie pól d5 i f5. Dlatego większym uznaniem cieszy się ruch 9...a6, z przygotowaniem po b7-b5 kontrgry na skrzydle hetmańskim.

10.fxe5

Według teorii silniejsze jest 10.Sb3.

10...Sxe5

Ta odpowiedź daje białym lepsze szanse. Dlatego teoria poleca 10...dxe5! 11.Sf5 Gxf5 12.Wxf5 g6 13.Wf2 Hxd1+ 14.Wxd1 Sd4 15.Gg5 Kg7 z mniej więcej równymi szansami.

11.Sf5 Sg6

Prawdopodobnie tak jeszcze nie grano. Ale po 11...Gxf5 12.Wxf5 białe uzyskują przewagę, np. 12...Hc8 13.Hf1 He6 14.Wd1 Wfc8 15.Kh1 Sg6 16.Gd4 Se5 17.Gb5 g6 18.Wf4 Sh5 19.Wf2 Gh4 20.We2 Gf6 21.Ga4 Gg7 22.Gb3 He7 23.Sd5 Hh4 24.Hf2 Hg5 25.Ge3 Hd8 26.Wf1 Sg4 27.Hxf7+ 1-0, Mestel-Giffard, Lucerna 1982.

12.Kh1 Ge6 13.Hd4 Se8 14.Sxe7+ Hxe7 15.Wae1

Logiczniejsze jest właściwie 15.Wad1!?, aby związać czarnych obroną pionka d6.

15...f6 16.Gc4

W ten sposób białe zdobywają pole d5 dla skoczka.

16...Gxc4 17.Hxc4+ Kh8 18.Sd5 Hd7 19.Gd4 Se5 20.Hb4 Wg8?

Czarne zdecydowały się na pasywną obronę. Tymczasem po 20...Sc6! 21.Hd2 Sxd4 22.Hxd4 Sc7 23.Sxc7 Hxc7 24.c3 Wfe8 byłyby realne szanse na uratowanie końcówki.

21.Gxe5 fxe5

Oczywiście nie można 21...dxe5? 22.Se7 Wf8 23.Sg6+ hxg6 24.Hxf8+ z wygraną białych.

22.Wf2 b6 23.Wef1 Sc7 24.Wf7 Sxd5 25.exd5 Hd8 26.Hg4

Po 26.He4 nastąpi 26...Hg5.

26...Hc8 27.He4 Hc5 28.c3 b5 29.h3

Na uwagę zasługiwało 29.W1f6!? Hc4 30.Hxc4 bxc4 31.Wxd6 Wab8 32.Wf2 z przewagą.

29...a5 30.W1f5?!

Wypuszcza szybką wygraną. Silniejsze było 30.W1f6!, np. 30...Hc4 31.Hf5 Hf4 (31...Hxa2 32.Wh6! z wygraną) 32.Hxf4 exf4 33.Wxd6 i białe wygrywają.

30...Hc4 31.Hxc4 bxc4 32.Wc7 Wgc8 33.Wff7 Wxc7 34.Wxc7 h6 35.Wxc4 Wb8 36.b4

36.b3! było dokładniejsze, np. 36...Wb5 37.Wc8+ Kh7 38.c4 Wb4 39.Wc6 a4 40.Wxd6 axb3 41.axb3 Wxb3 42.c5+-.

36...Wb5 37.a4 Wxd5 38.b5 Wd1+ 39.Kh2 Wb1

Większy opór można było stawić po 39...Kh7!? 40.Kg3! (40.b6 Wb1 41.Wc6 d5 42.Kg3 d4 43.cxd4 exd4 44.Kf3 Wb4 45.Ke4 Wxa4 46.Kd5 Wb4 47.Kc5 d3 48.Wd6 Wb3 49.Kc6 a4 50.b7 Wc3+ 51.Kb5 a3 52.Kb4 Wc1 53.Kxa3 Wb1=) 40...Wb1 41.Wc7 d5 42.Wc5 d4 43.cxd4 exd4 44.Wc4 d3 45.Wd4 Wb3 46.Kf4 Wa3 47.Ke3 Kg8 48.Wxd3 Wxa4 49.Wb3 Wc4 50.b6 Wc8 51.Kd4 a4 52.Wb5 a3 53.Wa5 i białe wygrywają.

40.Wc6! 1-0