Partia 8

Obrona sycylijska [B30]

Carlsen - Radjabow 
Linares 2009
[Jerzy Konikowski]

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5

Zasadniczo gra się w tym miejscu 3.d4, ale ruch gońcem ma też swoich zwolenników.

3...e6 4.0-0 Sge7 5.c3 a6 6.Ga4 b5 7.Gc2 Gb7 8.He2 Sg6 9.d4 cxd4 10.cxd4 Wc8 11.a3 Ge7 12.Sc3 0-0 13.Wd1 Sa5 14.g3

Przygotowuje marsz pionkiem h.

14...Sc4 15.h4!

Typowe dla Carlsena: w pozornie spokojnej pozycji białe zdecydowały się na aktywny plan związany z ofiarą pionka.

15...Sxa3 16.bxa3 Wxc3 17.h5 Hc7 18.Gd3 Sh8?!

Czarne wybrały pasywną obronę. Tymczasem można było po 18...f5!? przejść do kontrofensywy, np. 19.hxg6 (19.e5 Hc6-+) 19...Wxd3 20.Wxd3 fxe4 21.gxh7+ Kxh7 22.Gf4 Wxf4 23.gxf4 Hxf4 24.Sg5+ Hxg5+ 25.Wg3 Hf5 z aktywną grą za dwie jakości.

19.Gb2 Wb3 20.Wac1 Ha5 21.d5!

W celu zaostrzenia gry białe są gotowe oddać jeszcze jednego pionka.

21...Gxa3

Korzystny dla białych byłby wariant po 21...exd5 22.exd5 Wxb2 (22...Gxa3? 23.Gxh7+! Kxh7 24.Hc2+ Kg8 25.Hxb3 Gxb2 26.Hxb2 Hb6 27.Sh4 z decydującą groźbą Sh4-f5!) 23.Hxb2 Gxa3 24.Ha2 Gb4 25.Hc2 g6 26.Se5 itd.

22.Gxa3 Wxa3

Lub 22...Hxa3? 23.Wc7 z aktywną grą białych.

23.He3 f5?

Z planem szybkiego wprowadzenia pasywnego skoczka z h8 do gry. Po partii stwierdzono, że jedynie po prawidłowym 23...Wc3!? czarne miały perspektywy na równą grę. Ruch pionkiem osłabił tylko pozycję króla i przyczynił się do przyszłych problemów.

24.exf5 Gxd5

Jeśli 24...exf5 to 25.h6! Hd8 (25...g6?? 26.Hd4 Wf7 27.Sg5+-) 26.hxg7 Kxg7 27.Hc5 Wa4 28.Sd4 z inicjatywą białych.

25.Se5 Hd8

Lub 25...exf5 26.Sxd7 Wd8 27.He5+-.

26.fxe6 dxe6 27.Gxh7+!

Ze zdobyciem jakości i przejściem do lepszej pozycji.

27...Kxh7 28.Hxa3 Wf5 29.Hd3 Kg8 30.He2 Sf7 31.Sg6 Kh7 32.Sf4 Sg5 33.Hg4 Ha8 34.Sxd5 Wxd5 35.f4 Wxd1+ 36.Hxd1 Se4 37.Hd3 Hd5 38.Hxd5 exd5 39.Kg2 a5

Po partii stwierdzono, że silniejsze było 39...b4!? 

40.g4 b4

Lub 40...a4 41.g5! a3 42.Wc8 g6 43.Wc7+ Kg8 44.h6 a2 45.Wg7+ Kh8 (45...Kf8 46.Wa7 Sc3 47.h7+-) 46.Wa7 Sc3 47.f5! gxf5 48.g6+- .

41.Wc8 b3

Po 41...g6 wygrywa 42.Wc7+ Kh6 (42...Kg8 43.hxg6 b3 44.f5 a4 45.g5 Sxg5 46.f6+-) 43.Wc6! (43.g5+? Kxh5 44.Kf3 Sd2+ 45.Kg3 Se4+ 46.Kh3 Sf2+ z remisem) 43...b3 44.Wxg6+ Kh7 45.Wb6 a4 46.g5 Sc3 47.Wb7+ Kg8 48.h6 Se2 49.f5+-.

42.g5 g6 43.h6 Sd6 44.Wb8 a4 45.Wb4 d4

45...Sc4 46.Wxa4 b2 47.Wb4+- 

46.Wxa4 d3

W przegranej końcówce Radjabow spróbował ostatniej szansy: grozi d3-d2. Rzecz jasna, że teraz biały król musi się przybliżyć do pionka. Zmęczony walką Magnus wybrał słabsza kontynuację...

47.Kf3?

W końcowym momencie fatalna pomyłka. Wygrywało tymczasem prosto 47.Kf1! np. 47...b2 48.Wb4 Sc4 49.Ke1 d2+ 50.Kd1 Kg8 51.Wb8+ Kh7 52.Ke2 i czarne mogą się poddać.

47...Sb5!

Ratujący ruch.

48.Wb4 Sc3 49.Wb7+ Kg8 50.Wb8+ Kh7 51.Ke3 b2 52.Wb7+ Kg8 53.Wb8+ Kh7
i uzgodniono remis.