Partia 3

Partia katalońska [E18]

Macieja - Wojtaszek
Warszawa 2010
[Jerzy Konikowski]

1.c4 Sf6 2.Sf3 e6 3.g3 d5 4.Gg2 Ge7 5.0-0 0-0 6.b3 b6 7.d4 Gb7 8.Sc3 Sbd7 9.Se5 c5 10.Gf4 Wc8 11.Wc1 cxd4 12.Hxd4 Gc5 13.Hd2

Tak jeszcze w tej pozycji nikt nie grał. Do tej pory spotykano tutaj wyłącznie 13.Hd1 i po dalszym 13...Gb4 14.Sb5 Sxe5 15.Gxe5 a6 16.Sc3 Sd7 17.Gd4 itd.

13...Sxe5 14.Gxe5 Sg4 15.Gd4 dxc4 16.Gxb7 Gxd4

Właśnie o to chodzi. Teraz grozi już bicie gońcem na f2 ze zdobyciem hetmana. Gdy stoi on na d1, wariant ten jest niemożliwy.

17.e3 Gxc3 18.Hxc3 Wc5

Białe nie uzyskały żadnej przewagi debiutowej i inicjatywa zaraz przejdzie na stronę czarnych.

19.Hd4

Słabe jest 19.bxc4? Se5 20.Wfd1 Hc7 i białe tracą pionka c4.

19...Hxd4 20.exd4 Wc7 21.Gf3 Sh6 22.Wxc4 Wxc4 23.bxc4 Sf5 24.d5

Wydaje mi się, że silniejsze było 24.Wd1!? np. 24...Wd8 (24...Wc8 25.c5!) 25.d5 e5 26.Wd3 Sd4 27.Gg2 Wc8 28.f4 f6 29.d6 Kf8 30.fxe5 fxe5 31.d7 Wd8 32.Gh3 i białe trzymają swoją pozycję.

24...e5 25.Wc1 Sd4 26.Kg2 Wc8 27.d6 Kf8 28.d7?

Wolny pionek jest wtedy silny, gdy ma wsparcie swych figur. W tym przypadku ruch ten nie ma sensu, gdyż stanie się zaraz łupem czarnych. 28.Gd5!? było chyba jedyne godne polecenia w tej pozycji posunięcie. Zobaczmy przykładowy wariant: 28...Wd8 (28...Sf5 29.d7 Wd8 30.We1 f6 31.f4 exf4 32.Gc6 Se7 33.Ga4 fxg3 34.hxg3 i pionek d7 unieruchomił czarne siły) 29.We1 f6 30.f4 exf4 31.We7 Sf5 32.Wxa7 Se3+ 33.Kf3 Sxd5 34.cxd5 fxg3 35.hxg3 Wxd6 36.Ke4 i mimo pionka mniej białe miałyby realne szanse uratować wieżówkę: aktywna wieża, silny wolniak i aktywny król to wystarczająca rekompensata.

28...Wd8 29.c5 Wxd7 30.cxb6 axb6

Pozycja się nieco uprościła z korzyścią dla czarnych, które zostały z pionkiem więcej. Teraz Wojtaszek ma jasny plan: realizacja przewagi materialnej.

31.a4 f5 32.Wc8+ Ke7 33.Wh8

Białym nie pozostało nic lepszego, jak straszenie przeciwnika. Jest to dość charakterystyczne dla Maciei, który w przegranych pozycjach potrafi wykonywać nieoczekiwane ruchy i tym samym wybić czasami przeciwnika z rytmu.

33...e4 34.Gh5 Wd8!

Czarne są gotowe oddać pionka h7 w celu zdeplasowania białych figur na pasywne pozycje. Oczywiście można było wybrać wariant 34...h6!? 35.Wb8 Wd6 36.Wb7+ Kf6 37.Wf7+ Kg5 38.Gd1 Kg6 39.Wa7 Kf6 itd.

35.Wxh7 Kf6 36.h4 Se6 37.g4 Sf4+ 38.Kh2 g6 39.g5+ Ke5 40.Gxg6 Sxg6

Czarne zdobyły skoczka i partia jest już właściwie rozstrzygnięta.

41.h5 Sf4 42.h6

42.g6 Kf6 43.Wf7+ (43.g7 Kf7-+) 43...Kg5 44.g7 Wg8 45.h6 Kxh6 46.Wxf5 Sd3-+ 

42...Wd3 43.We7+ Kd6 44.Wf7 Wh3+ 45.Kg1 Ke5 46.We7+

46.Wb7 Wh5 47.Wxb6 Wxg5+ 48.Kf1 Wh5-+ 

46...Se6 47.h7 Kd6 48.Wf7 Sxg5 49.Wxf5 Sf3+ 50.Kg2 Wxh7 51.Kg3 Sd4 52.Wf6+ Se6 53.Kg4 Ke7 54.Wf5 Wg7+ 55.Kh4 Wf7 56.Wb5

56.We5 Kd6 57.Wb5 (57.Wxe4 Wf4+ 58.Wxf4 Sxf4 59.Kg4 Sd3-+) 57...Wxf2 58.Wxb6+ Ke5-+ 

56...Wxf2 57.Wxb6 Wa2

Silne było 57...Sd4!? 58.Wb4 Wd2 59.Kg3 e3-+.

58.Kg4 Kf6 59.Wa6 Ke5 60.a5 Wg2+ 61.Kh4 e3 62.Wb6 e2 63.Wb1 Kf4 64.Kh5 Wg5+ 0-1