(1) Markos,Jan (2568) - Miton,Kamil (2580)
Rubinstein Memorial Polanica Zdroj (1.1), 20.08.20081.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Hb3 dxc4 5.Hxc4 Gf5 6.g3 e6 7.Gg2 Sbd7 8.0-0 Ge7 9.Sc3 0-0 10.We1 Gg6 11.Hb3 Hb6 12.e4 Hxb3 13.axb3 Gb4 14.Sh4 e5 15.Sxg6 hxg6 16.Wd1 exd4 17.Wxd4 a5 18.Sa2 Sc5 19.Sxb4 axb4 20.Wxa8 Wxa8 21.Gf4 Wa1+ 22.Gf1 Se6 23.Wxb4 b5 24.Kg2 Sxf4+ 25.gxf4 Wb1 26.e5 Sd7 27.Gd3 Wxb2 28.Ge4 Sc5 29.Gxc6 Wxb3 30.Wxb3 Sxb3 31.Gxb5 Sd4 32.Gd3 Kf8 33.Kg3 Ke7 34.Kg4 Ke6 35.Gc4+ Ke7 36.Gd3 Ke6 37.h4 Ke7 38.f5 gxf5+ 39.Gxf5 f6 40.f4 fxe5 41.fxe5 Sc6 42.Kf4 Kf7 43.h5 Sxe5 44.Kxe5 Kg8 45.Gg6 Kh8 46.Ke6 Kg8 47.Ke7 Kh8 48.Gf7 Kh7 49.Kf8 Kh8 50.Gg6 1/2-1/2