(8) Eugeniusz Iwanow

Szachista 2000

I nagroda

 

1.Sb1! grozi 2.Hd1+ Kxe3+ 3.He2+ Gxe2#

1.Hd1+? Kxe3+ (1...Kxc3+! ) 2.Sb5 Gxb5+ 3.He2+ Gxe2#

1.Se4? dxe3! 

1...dxe3

1...fxe3 2.Gc4+ (2.Hc4+? Gxc4! ) 2...Gxc4 3.Hc2+ Kxc2# 

2.Hc4+
[2.Gc4+? Ke4! ]

2...Gxc4 3.Ge4+ Kxe4#

W zadaniu tym autor połączył nowoczesny pomysł z tradycyjną tematyką. W trzech fazach (przygotowaniu, złudzie i grze rzeczywistej) tego samomata występuje to samo posunięcie Hd1+, które spełnia rozmaite funkcje. Służy do wymuszenia mata w grze wariantowej, jest wstępem i ruchem groźbowym. Temat Urania. Obrony czarnych to samoblokowania pola "e3" przez co groźba jest niemożliwa, Szkodliwość tych posunięć to zaatakowanie pola f2. W obu wariantach mamy unikanie duali. W grze rzeczywistej maty wzorowe.

Sędzia: Ryszard Kapica. Album FIDE 1998-2000